Kräv den tillbaka – Ungdomsgård nu!

20280647_1420882297960417_4663419458357849202_o

För ett antal år sedan stängde ungdomsgården i Sandviken centrum ned. Politikerna sa att verksamheten “skulle finnas kvar men i en annan form”. Det visade sig handla om en vanlig nedläggning formulerat på svepande sätt. Sedan dess har Sandvikens unga tvingats att improvisera fram sina egna ungdomsgårdar.

Vi anser att en tillgänglig ungdomsgård med generösa öppettider borde vara självklarhet oavsett var i Sandviken du bor, så nu kräver vi vår ungdomsgård tillbaka! Lördagen den 12 augusti ställer vi fram en soffa på stan mittemot den gamla ungdomsgården och har allmänt skönt häng.

Facebookevent »

Publicerat i Information | Lämna en kommentar

Ungas rätt till en meningsfull fritid

För ett antal år sedan stängde ungdomsgården i Sandvikens centrum ned. Politikerna sa att “verksamheten skulle finnas kvar men i en annan form”. Det visade sig handla om en vanlig nedläggning formulerat på svepande sätt. Sedan ungdomsgården lades ned så har det förekommit diskussioner om att öppna en ny. Men ingenting har hänt.

Alltför ofta tvingas unga välja mellan att sitta hemma hos någon eller att dra omkring på stan. Fredag- och lördagskvällar är för många ungdomar förknippade med en ovisshet inför vad man ska ta sig för. Resultatet blir att McDonalds, ICA Maxi-parkeringen och centrum förvandlas till improviserade ungdomsgårdar. När unga tvingas till att skapa sina egna mötesplatser så riskerar de ofta att hamna i otrygga miljöer med kriminalitet, alkohol och narkotika.

En tillgänglig ungdomsgård med generösa öppettider måste vara en självklarhet oavsett var i kommunen man bor. Det fyller en viktig funktion som en trygg mötesplats mellan ungdomar och ett sätt att komma bort från hemmet. Fritiden är en viktig del av våra liv. Att sakna rätten till en meningsfull fritid är att sakna inflytande över sitt liv och i förlängningen över samhället. Det är ingen naturlag som säger att unga ska ha det skit eller vara utan ungdomsgård. Politiska beslut kan förändra och göra det möjligt att vi alla får rätten till en meningsfull fritid.

Publicerat i Artiklar | Lämna en kommentar

Vi klimatsäkrar offentliga konstverk

Mänskligheten står inför en katastrof av globala proportioner. Enligt SMHI stiger havsnivån med nästan 3 mm per år sedan 1980 till följd av klimatförändringarna. Förändringen har pågått redan innan men går nu i allt snabbare takt. Den rika världens överdrivna användande av fossila bränslen leder inte bara till stigande havsnivåer utan också till extrem torka, smältande polarisar, resurskonflikter och flyktingkatastrofer. Detta har än så länge främst drabbat den fattiga världen, där människor tvingats på flykt.

Om hela jordens befolkning skulle förbruka lika mycket resurser som vi i Sverige, skulle nästan fyra jordklot behövas. Idag förbrukar 20 procent av jordens befolkning 85 procent av världens resurser, de fattigaste 20 procenten lever i sin tur på ungefär 1 procent av resurserna. I klarspråk betyder det här att det är länderna i Nord som lever vidare av att länderna i Syd inte utnyttjar lika mycket resurser. Imperialismen har gjort det möjligt för västländerna att exportera sina miljöproblem och upprätthålla en ohållbar exploatering utan att direkt behöva konfrontera konsekvenserna. Trots befintlig kunskap om människans påverkan på miljön och försök till regleringar finns de miljöfarliga industrierna kvar, men flyttas till fattigare länder i Syd. Därmed svär sig de rika länderna fria från sitt ansvar för klimatkrisen.

Idag flyr fler människor på grund av naturkatastrofer, än vad som flyr ifrån krig och sociala problem. Klimatkrisen har sina orsaker i det ekonomiska systemet, där tillväxt och kortsiktig vinstjakt tillåts gå före hänsyn till vår miljö och klimatet. Insikten om jordklotets ändliga resurser står i motsättning till en ekonomi som ständigt måste expandera. Den ekonomiska krisen riskerar att förvärra klimatproblemen på sikt, men är på samma gång en möjlighet att organisera ekonomin på ett långsiktigt hållbart sätt.

Publicerat i Artiklar | Lämna en kommentar

Vi stödjer Hamnarbetareförbundet

För ett tag sedan meddelade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att regeringen skulle tillsätta en särskild utredare med syfte att inskränka konflikträtten på svensk arbetsmarknad. Idén är att det ska vara olagligt att strejka på en arbetsplats som har kollektivavtal, även för arbetare som är anslutna till andra fackförbund. Att en socialdemokratisk regering utför beställningsjobb åt Svenskt Näringsliv istället för att stå upp för arbetarnas rättigheter är inget annat än skamligt.

Anledningen till utspelet är den nu årslånga konflikten i Göteborgs hamn där Hamnarbetarförbundet fått möta den samlade propagandaappareten från Svenskt näringsliv och den svenska högern. Medvetna missförstånd och rena lögner kring vad konflikten handlar om har fått stå oemotsagda. Ett av de mantran som upprepats i högerns beskrivning av konflikten handlar om att det finns en “lucka i lagen” och att Hamnarbetarförbundet strejkar trots att det redan finns ett kollektivavtal mellan hamnen och Transport. Men 85 % av arbetarna i hamnen är organiserade i Hamnarbetarförbundet och det vore därför orimligt om de hindrades att företräda sina medlemmars intressen och ta strid för deras arbetsvillkor.

I motsats till vad som ofta påstås handlar konflikten varken om löner eller kollektivavtal utan om möjligheten till facklig organisering och att lagar kring semester och föräldraersättning ska följas. Under de senaste veckorna har arbetsköparna snarare än att försöka nå en lösning accelererat konflikten med en lock-out med syfte att slutgiltigt krossa strejken.

Den lagändring Ylva Johansson pratar om hade inte bara fråntagit Hamnarbetarförbundet sitt enda verktyg för att försvara sina medlemmar. Det hade också urholkat konflikträtten och fått konsekvenser långt utanför Göteborgs hamn. Fackförbund som inte tecknar kollektivavtal på arbetsplatser där flera fack är representerade riskerar att bli fullkomligt tandlösa. Fackens syfte och makt undergrävs totalt med denna lagändring.

Att flera fackförbund ibland verkar inom samma bransch och på samma arbetsplatser är idag en realitet på svensk arbetsmarknad och det är självklart att det fackförbund med flest anslutna medlemmar på arbetsplatsen också representerar de anställda. Om arbetsköparna tillåts teckna kollektivavtal med ett minoritetsfack som binder alla arbetare till det finns i framtiden risken att gula, arbetsköparvänliga fackförbund används för att konsekvent bjuda under riktiga arbetarvänliga fackförbund.

Vi kräver att regeringen respekterar konflikträtten och drar tillbaka sin utredning och vi tänker till skillnad från den socialdemokratiska regeringen ge hamnarbetarna allt stöd i konflikten vid Göteborgs hamn.

Publicerat i Uttalanden | Lämna en kommentar