Stadgar

Här hittar du de stadgar som säger hur Ung Vänster är organiserat. Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa dem.

Alla organisationer – från idrottsklubbar till fackföreningar – har en stadga för att reglera hur saker i föreningen ska beslutas, hur möten ska utlysas och allt annat som man kan behöva bestämmelser för. Stadgarna kan man se som en slags regelbok för förbundet. Stadgarna är till för att garantera att Ung Vänster alltid fungerar demokratiskt.

Stadgarna revideras vid våra kongresser vartannat eller vart tredje år.

Ung Vänsters stadgar, antagna på kongressen 2013