Ung Vänster Sandvikens klubbstyrelse

I styrelsen ingår följande ledamöter fram till årsmötet 2017.

Ordinarie

Ayysha Badra, styrelseordförande

Alexander Lemoine, sekreterare

Karin Svingen, kassör

Ersättare

David Israelsson